Barokový kaštieľ v Kalinčiakove

Barokový kaštieľ Kalinčiakovo

Pôvodne barokový kaštieľ bol postavený v 18. storočí a klasicisticky bol prestavaný s prístavbami okolo roku 1820. Je to jednopodlažná trojkrídlová budova so spojovacím stĺporadím. Kolmo postavené jednotraktové krídla spája so stredným krídlom kolonáda. Kaštieľ dali postaviť Nyáryovci, ktorí v Kalinčiakove vlastnili majetky až do roku 1945. Jeho poslednou majiteľkou bola Margita Bolfrasová, rod. Nyáry. V roku 1924 bola v časti kaštieľa zriadená slovenská ľudová škola. Rodina Nyáry patrila medzi významné uhorské rody.

Pravé krídlo kaštieľa sa využíva na výstavu exponátov. 

Prvá expozícia – Návrat do detstva je prehliadka starých hračiek. Medzi nimi sú staré bábiky – aj šité, autá, kočíky, bábkové divadlá, sánky, trojkolky, vláčiky. V strede miestnosti bola nainštalovaná krajinka s miniatúrnou železnicou, domčekami. Kvôli voľbám bola železnica dočasne umiestnená do vitrín. V prípade väčšej príležitosti sa zapožičiava do expozície aj napr. 100 ročná bábika, mechanická kalkulačka a pod. V samostatných vitrínach si návštevníci môžu pozrieť historické fotky kaštieľa, kúpaliska Margita – Ilona. Čiastočne vzniká malá časť venovaná nášmu rodákovi Imrichovi Karvašovi, prvému guvernérovi NBS.

Druhá expozícia  – je Návrat do minulosti. V dvoch miestnostiach sú vystavené pozbierané starobylé zariadenie a doplnky domácností z minulosti. Sú tu aj rôzne pracovné pomôcky – mútič masla, kolovrátok, krosná, drevená pračka, cepy. Súčasťou výstavy je aj dobové oblečenie z obce.

Expozície nemajú presný čas, kedy sú sprístupnené. Obe výstavy sa dajú pozrieť len po predbežnom dohodnutí termínu.

Prehliadku je potrebné si vopred dohodnúť.

V prípade záujmu o prehliadku kaštieľa v Kalinčiakove Vám info o tel. kontaktoch poskytnú v Levickej informačnej agentúre.

Adresa: Levice – mestská časť Kalinčiakovo, 93401

Barokový kaštieľ Kalinčiakovo