Kamenná socha sv. Jána Nepomuckého v Kalinčiakove

 

Kamenná prícestná socha sv. Jána Nepomuckého v Kalinčiakove, osadená na volútovom podstavci pochádza zo začiatku 19. storočia.

Kamenná socha sv. Jána Nepomuckého