Pamätník na Šiklóši

Toto pamätné miesto sa nachádza 4 km od mesta Levice na vrchu Šiklóš (Vápnik), kde bola v minulosti pozorovateľňa maršála Malinovského, veliteľa II. ukrajinského frontu, ktorý z tohto miesta viedol vojenské operácie na južnom Pohroní od 20. decembra do 25. marca 1945. Nachádza sa tu betónový pamätník s rozhľadňou.

Vrch predstavuje zvyšok travertínovej kopy, kde sa donedávna okrem travertínu získavala aj ušľachtilá prekryštalizovaná odroda označovaná ako „levický zlatý ónyx“. Vďaka svojej kráse sa považuje za európsky unikát a je jedným z najdrahších spracovávaných kameňov vôbec.

Zrekonštruovaný pamätník bol predstavený verejnosti  9.mája 2015.

Šiklóš – Vápnik  nájdete (pešo alebo na bicykli): keď pôjdete z Levíc na obec Mýtne Ludany a po ľavej strane( turistický smerovník ,ktorý uvidíte popri ceste vás navedie) odbočíte na poľnú cestu. Prejdete cez oblasť viničných domčekov a dostanete sa  priamo k pamätníku. Autom – pri vjazde do obci Mýtne Ludany odbočíte vľavo na poľnú cestu, ktorou sa napojíte na asfaltovú, ktorá Vás navedie priamo k pamätníku.

Šiklóš je miestom kde môžete stráviť príjemné chvíle s rodinou, priateľmi alebo v rámci  cyklistickej zastávky. V rámci projektu boli osadené  nové lavičky, informačná tabuľa, smerové tabule a vytvorilo sa aj chránené ohnisko.

Šiklóš

Šiklóš

Šiklóš

výhľad šiklóš