Kleinov dom

Kleinov dom sa nazýva aj Vežičkový dom alebo podľa súčasného majiteľa Polášov dom.  Budova patrila Edmundovi Kleinovi, ktorého rodina na jej mieste od roku 1877 vlastnila staršiu prízemnú budovu.

Klainov dom postavili v rokoch 1902 a 1903 sčasti na mieste staršej budovy a sčasti na mieste bašty mestského opevnenia. Nachádzali sa v ňom byty, sídlila tu aj Tekovská ľudová banka, ktorá patrila k najsilnejším a najstabilnejším peňažným ústavom v okrese.

Adresa:  Ul. Na Bašte, Levice

kleinov_dom

kleinov_dom

kelinov dom