Mukov dom

Mukov dom sa nachádza na Mlynskej ulici. Kedysi prízemné domy primknuté k mestskému opevneniu nahradili funkcionalistické poschodové budovy s hornou obytnou časťou a podnikateľskými priestormi na prízemí.

V Mukovom dome predávali okrem iného aj múku, istý čas tu boli administratívne miestnosti Schoellerovho mlyna.

Adresa: Ul. Mlynská č. 2, Levice

????????????????????????????????????