Múzeá a ľudové domy v regióne Tekov

Mestské múzeum a pamätná izba Franza Schuberta v Želiezovciach

Kontakt:
Mestské múzeum a pamätná izba Franza Schuberta
Ul. Schubertova 16 , 93701 Želiezovce
www.muzeumzeliezovce.sk 
e-mail: pavel.polka.zeliezovce@gmail.com
www.facebook.com/pavel.polka
telefón: +421 905 770 655


Ľudový dom – v obci Starý Tekov

V roku 2014 obec Starý Tekov otvorila stálu expozíciu tradičného ľudového domu na Tekovskej ulici. Interiér domu pozostáva z troch izieb- predná a zadná chyža a kuchyňa. Je zariadený nábytkom a predmetmi, ktoré darovali obyvatelia obce zo svojich rodinných zbierok. Všetko v dome dýcha históriou v ktorej sa odzrkadľuje práca, skromnosť a šikovnosť ľudí v minulosti.
Návšteva je možná po dohode.
Kontakt:
Kultúrne stredisko obce Starý Tekov
e-mail: mksstarytekov@kredit.sk
tel.: +421 36 6311 020


„Hrnčiarstvo v Pukanci“

Ľudovo-umelecká tvorba
Múzeum – Adresa:
Štiavnická cesta 83, Pukanec
Návšteva je možná po dohode.
+421 915 788 676 – p. Tomáš Frank


ĽUDOVÝ   DOM „NA  TEPLICI“  v obci  Rybník                       

V prípade záujmu je potrebné vopred kontaktovať správkyňu p. Bajanovú na tel. čísle: +421 902 284 316


DOM  BOJOVEJ  SLÁVY“   v obci Kalná nad  Hronom

Expozícia je venovaná histórii vojnových udalostí, ktoré sa odohrali na dolnom Pohroní od najstarších čias až do konca 2. svetovej vojny. Muzeálne predmety, ktoré sa v priestoroch Domu bojovej slávy nachádzajú, dokumentujú vývoj výzbroje a vojenskej techniky počnúc mladšou dobou kamennou. Plošné aj trojrozmerné materiály pripomínajú vojnové udalosti, ktoré sa uskutočnili v tejto oblasti.

OTVÁRACIE HODINY:
pondelok: zatvorené
utorok – nedeľa: 14:00 – 18:00
V prípade skupinového záujmu (min. 4 osoby) mimo otváracích hodín volajte na tel. čísle: +421 917 379 989


Historické múzeum 1. a 2. svetovej vojny – v obci Pohronský Ruskov

Výnimočná súkromná zbierka bojových vozidiel, diel, ručných zbraní, prílb, vyznamenaní, dokumentov a predmetov používaných počas prvej a druhej svetovej vojny sprístupnená verejnosti formou rozsiahlej expozície. Život vojakov, osudy jednoduchých občanov sú prezentované nie len formou panoptika, ale aj  bojovými scénkami. Dĺžka prehliadky múzea je cca. 120 minút. Múzeum je otvorené po telefonickom dohovore.

Adresa: ul. Kolónia 17, Pohronský Ruskov
Kontakt: +421 949 200 156
email: mhmmuzeum@gmail.com
Viac informácií na:  http://mhmo-sk.webnode.sk/


Ľudové múzeum – v obci Šarovce

História obce siaha až do mladšej doby kamennej, kedy na jej území vyrástla prvá trvalá dedina. Rôzne nálezy, ktoré sa tu našli , dokumentujú vývoj osídlenia pred tisíckami rokov. Na ich ochranu, ako svojho kultúrneho dedičstva, zriadila obce Dedinské múzeum. Sú tu výstavy archeologické, národopisné a aktuálne výstavy obce. Zaujímavé sú bábiky v krojoch EÚ.
Kontakt:  Obecný úrad Šarovce
Tel.:   +421 36 77 92 056, (pani Alžbeta Boháčová)


Dedinské múzeum v obci Farná- Stála výstava ľudovej kultúry

Múzeum poskytuje stálu výstavu ľudovej kultúry, dokumentuje spôsob života, zariadenie domov, tradície, zvyky a kroje na začiatku minulého storočia v obci Farná.
Múzeum je otvorené po dohovore počas pracovných dní.
Kontakt: Tel.: 036 773 42 36


Ľudový dom  ,,DUBA TÁJHÁZ“ v obci Jur nad Hronom

Muzeálna expozícia v pôvodnom sedliackom dome.
Návšteva je možná po dohode.
Kontakt: tel č. +421 949 549 015 (pani Gizela Dubová)