Propagačné materiály

Slovensko je výnimočná krajina.
Na relatívne malom území môžete nájsť takmer všetko.
Prírodné skvosty, historické pamiatky, bohatú ľudovú kultúru a folklór.
Levická informačná agentúra poskytuje návštevníkom propagačný materiál o Slovensku a o meste LEVICE aj v rôznych jazykových mutáciách:

Skladačky o Leviciach:

Brožúrky o Nitre:

Brožúrky o Slovensku: