Shoellerov mlyn

Schoellerov mlyn Levice

Mlyn postavili v rokoch 1879 až 1882 na mieste starého kamenného mlyna z čias Esterházyovcov. Nový mlyn v roku 1889 vyhorel, avšak znovu ho vybudovali a stal sa najväčším priemyselným objektom v okolí. V roku 1900 pôvodne vodný mlyn prestavali na parný pohon. Ako kurivo slúžila nafta, neskôr pri vyšších energetických nárokoch sem potiahli doplnkové vedenie z mestskej elektrárne a napokon mlyn v roku 1928 napojili na rozvodnú sieť Stredoslovenských elektrární.Prestavbu mlyna realizovala firma Bárdos és Brachfeld v rokoch 1926 až 1927. V rámci nej postavili štvorposchodové silo na dlhšie uskladovanie obilia pri zachovaní jeho kvality. Mlyn zamestnával približne 80 ľudí a spracúval 2 300 vagónov obilia ročne.

Adresa: Ul. Mlynská č.1, Levice