Jozefčekov dom

Budova dotvárajúca čaro Námestia hrdinov. Na mieste Jozefčekovho domu bola pôvodne nízka budova, v ktorej po roku 1823 sídlila lekáreň Zlatá koruna (dnes sídli oproti budove). Tesne pred jej asanáciou tam bol hostinec. Stavebné povolenie, o ktoré žiadala vdova po Karolovi Jozefčekovi, vydali v roku 1929. Jozefčekovci boli v žiadosti uvedení ako veľkostatkári – prenajímatelia. Autorom projektu bol architekt Rudolf Czibulka.

V dome bývalo okolo 70 ľudí, medzi nimi aj rodina herečky Magdy Pavelekovej, rodenej Lörincovej.

Adresa: Námestie Hrdinov č. 13 , Levice