Kalvínsky dvor

V tesnej blízkosti Mestského úradu stál na mieste kalvínskej školy nájomný dom, tzv. Kalvínsky dvor. Budovu postavila v roku 1908 reformovaná cirkev.Dom, ktorý neskôr zapísali do zoznamu kultúrnych pamiatok, bol štýlovo zmesou eklektizmu a secesie.

Adresa: Námestie Hrdinov, Levice

Kalvinsky dvor

Kalvinsky dvor