Kostol sv. Jozefa

Kostol sv. Jozefa Levice

Katolícky kostol s  vedľajšou budovou bývalého kláštora, založený r. 1675 františkánmi. Po zrušení rehole Jozefom II. , prešiel objekt do majetku študijného fondu a roku 1814 ho pridelili piaristom, ktorí tu roku 1845 otvorili gymnázium.

Kláštor ja švorkrídlová  dvojpodlažná budova dvojtraktovej dispozície s priebežnou chodbou. Je postavený okolo rajského dvora a prilieha ku kostolu. V miestnostiach sa zachovali pôvodné krížové hrebienkové a valené klenby s lunetami. Na oknách prízemia sú pôvodné barokové mreže.

Kostol začali stavať súčasne s kláštorom a upravili ho po roku 1773, je jednoloďový s polygonálne uzavretým presbytériom a pristavanou vežou. Prilieha ku kláštoru a na poschodí má oratórium.

Adresa: Ul. Sv. Michala č. 43, Levice

Kostol sv. Jozefa Levice