Oznamy mestského rozhlasu

Riziko vzniku požiaru spojené s vykurovacím obdobím

Hasiči upozorňujú – zodpovednosť je na ľuďoch

Vykurovacie obdobie každoročne patrí medzi najrizikovejšie obdobia v kalendárnom roku z hľadiska zvýšeného počtu požiarov v bytových ale aj nebytových priestoroch buď od palivového spotrebiča alebo v komínovom telese, či dymovode.

Krby, kachle, kotle a komíny sú technické zariadenia, ktoré sú súčasťou každého domu. Ich správna inštalácia, osadenie a prevádzkovanie je zabezpečením istoty v našom domove. Preto je potrebné dbať na údržbu týchto zariadení. Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán.

Vyhláška MV SR č. 401/2007 Z.z. o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávaní kontrol, presnejšie definuje podmienky pre požiarnu bezpečnosť.

Z nej vyberáme:

 • vzdialenosť komína od krokiev dreveného krovu má byť min. 30 cm
 • a od ostatných drevených častí min. 10 cm.
 • ak túto vzdialenosť nie je možné dodržať je potrebné drevené časti od komína izolovať nehorľavou izoláciou  min. 1 cm hrúbkou

 

 • lehoty čistenia komínov sú stanovené podľa druhu paliva a tepelného výkonu spotrebiča
  • pre rodinné domy – kotol na tuhé palivo je každé 4 mesiace
  •  – kotol na plyn je 1x za 12 mesiacov
  •  – krb  1x 12 mesiacov

 

 • bezpečná vzdialenosť tepelných spotrebičov a dymovodu od horľavých predmetov a horľavých látok
  • spotrebič na tuhé palivo   800 mm
  • na kvapalné palivo           400 mm
  • na plynné palivo               200 mm
  • elektrické akumulačné kachle   v smere výfuku 1000 mm a v ostatných smeroch 200 mm

 

 • Ochranná podložka pri sporáku a kozube s uzatvoreným ohniskom musí presahovať pôdorys z boku 300mm a spredu 600mm
 • Ochranná podložka pri kozube s otvoreným ohniskom musí presahovať pôdorys z boku 400mm a spredu 800mm
 • Ochranná podložka pri kachliach musí presahovať pôdorys z boku 100mm a spredu 300mm

 

Komínové telesá:

 • Nebezpečenstvo požiaru vo vnútri komínov je najčastejšie pri pripojených spotrebičoch na tuhé palivá. Pri prevádzke komína, ktorý nie je úplne v poriadku (vplyvom zlého stavu komína nebo dymovodu, zlej kvality tuhých palív), sa na vnútornej strane komínovej vložky môže veľmi rýchlo vytvoriť povlak sadzí, ktoré sú vytvorené takmer z čistého uhlíka. Intenzita usadzovania, hrúbka usadených sadzí a nebezpečenstvo ich vznietenia závisí na druhu palivového spotrebiča na tuhé palivo.

 

 • Pri vyhorení sadzí vzniká vo vnútri komína teplota cez 1000 °C. Obdobný priebeh horenia majú aj dechtové usadeniny vznikajúce pri nedostatočnom spaľovaní. Kvôli vysokej teplote sa následne môžu vznietiť ďalšie horľavé látky v blízkosti komína, teleso komína môže prasknúť, pričom nemusí vzniknúť požiar, no spaliny môžu nič netušiacich obyvateľov otráviť.

 

 • Medzi najčastejšie príčiny vzniku takýchto požiarov patrí:
 • nesprávna obsluha palivového spotrebiča,
 • manipulácia so žeravým popolom,
 • umiestnenie horľavých látok v blízkosti palivového spotrebiča,
 • špatné umiestnenie alebo inštalácia palivového spotrebiča,
 • zamurovaná hrada v komíne.

Čistenie komína a kontrola:,

 • môže vykonávať majiteľ alebo užívateľ domu sám a to:

 

 1. ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW, raz za

 

 • štyri mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,
 • šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky,
 • dvanásť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín

s vložkou,

 

 1. b) ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW, raz za

 

 • dva mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné

palivá,

 • šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá.

 

 • Čistenie, kontrolu a preskúšanie komínov vykonávajú odborne spôsobilé osoby (kominári) nasledovne:
 • pred kolaudáciou stavby, ktorá má komínové teleso (nové komíny)
 • po vyvložkovaní komína
 • pri zmene palivového spotrebiča na iný druh paliva
 • po požiari

3) Hasenie horiacich komínov:

Pri snahe uhasiť požiar bez ochranných prostriedkov môže dôjsť k ťažkým zraneniam. Pri otvorení komínových dvierok hrozí zosunutie horiacich sadzí do okolitého priestoru, pri práci na streche zase hrozí riziko úrazu popálenia od vyletujúcich iskier.

Horiace sadze je možné hasiť len suchým pieskom, pretože pri použití vody by sa mohol komín roztrhnúť. Voda nastriekaná, či naliata do rozpáleného komínového telesa sa mení na paru, ktorá zväčšuje svoj objem až 1700 krát  a keďže v obmedzenom priestore komínového telesa nemá kam uniknúť, dôjde k výbuchu a popraskaniu muriva. Vždy je vhodné volať hasičov a požiar sadzí nepodceňovať.

 

Každoročne vznikne niekoľko požiarov vo vykurovacom období, ktorých príčina je nevhodné osadenie spotrebiča na tuhé palivo a nedodržanie bezpečných vzdialeností od horľavých látok.

 

V mene Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Leviciach Vás týmto vyzývame k obozretnosti a zodpovednosti pred nastávajúcou vykurovacou sezónou.

Mestský úrad – kancelária prvého kontaktu:  036/6350279

TELEFÓNNE PREDVOĽBY
Medzinárodná telefónna predvoľba: 00421 / +421
Medzimestská telefónna predvoľba: 036
Poštové smerovacie číslo (PSČ) Levice: 934 01
Informácie o telefónnych číslach: 1181

POLÍCIA:
Štátna polícia: 158
Mestská polícia: 159

ZÁCHRANNE ZLOŽKY:
SOS Integrovaný záchranný systém: 112
Hasičská služba: 150
Záchranná služba: 155

INTERNET:
Levická informačná agentúra, Ul. Ľ. Štúra 3, Levice
TABIMIX, Kpt. Nálepku 82, Levice
WIFI  FREE – Námestie Hrdinov, Levice

DITURIA Shopping Center
Pondelok – Nedeľa    7.00 – 20.00

prvá hodina parkovania zdarma
0,50 € – každá ďalšia začatá hodina
Strata parkovacieho lístka – 10,00 €

Kasárenská ul. , Levice
Cena parkovania: 0,70 € / hod.

Tržnica – podzemné parkovisko
U. Ľ. Štúra 21

Pondelok – Piatok: 6.00 – 18.00
Sobota –  6.00 – 13.00
Cena parkovania: 0,50 € / hod.

Parkovisko Hotela Atom
Ul. Čsl. Armády

Cenník: 0,60 €/hod.

CENTRUM:
Spoplatnené parkovanie – PO. – PIA. 7.00 – 17.00
SO.: 7.00 – 12.00

M. R. Štefánika, Kalvínske námestie,  I. Krasku, Záhradná , sv. Michala, Mlynská,  Ľ. Štúra, Nám. Šoltésovej, Komenského, Červenej armády, SNP, Nám. Hrdinov, Vojenská, Bernolákova.

Služba  SMS – Parkovanie

http://www.levice.sk/sms-parkovanie.phtml?id5=18662

Car Taxi Jozef Nichta
Kontakt: http://www.taxilevice.sk/sluzby.php
Tel.: +421 905 50 11 11, 
+421 903 32 66 77

RB Golden Taxi
Kontakt: http://www.levicetaxi.sk
Tel.: +421 905 91 77 92
+421 905 10 52 76
+421 907 91 77 95

Expres Taxi Levice
Kontakt:
https://www.facebook.com/Expres-taxi-Levice-352550791501218/timeline
Tel.: +421 911 188 122
+421 917 188 122

AB  JOTO  Taxi
Kontakt: http://www.levice-taxi.sk
Tel.: +421 907 314 503
+421 910 341 524
+421 949 271 327
+421 36 631 48 58

ALVE  TAXI  
Kontakt: http://www.alvetaxi.sk
Tel.: +421 907 043 322
+421 908 085 667
+421 904 527 036
+421 904 682 872

Levice Miss-Taxi
Kontakt: http://www.misstaxi.sk
https://www.facebook.com/misstaxi/?fref=ts
Tel.: +421 911 488 881
+421 915 185 366
+421 915 678 639
+421 904 681 781

TOMI  TAXI
Tel.: +421 903 260 205
+421 948 495 754

eco  TAXI
www.eco-taxi.sk
tel.: 036 17 555,
0940 517 555,
0940 617 555

TAXI  LEVICE
https://www.facebook.com/TaxiLevicee/
0915 415 522

 

Adato Plus
Šafárikova 2210/1, Levice

Tel.:  0948 597 255

Aesculap
Vojenská 2, Levice

Tel.: 036/63 09 480

Apis
Nábrežná 3, Levice

Tel.: 036/ 622 46 21

Arnica 
SNP č. 17/A, Levice

Tel.: 0918 418 014, 036 / 630 85 80

Bellis
Námestie hrdinov 15, Levice

Tel.: 0915 956 800

BENU Lekáreň
Sv. Michala 5 (OC Ditúria )

Tel.: 0901 905 205

Dr.Max – Na Bašte
Na Bašte 2, Levice

Tel.: 0901 961 111

Dr.Max – Turecký rad
Turecký rad 7 (OC Tesco), Levice

Tel.: 036/ 634 57 81, mobil: 0901 961 033

Dr.Max
OD Kaufland,  Komenského 23, Levice

mobil: 0901 961 334

Melissa
Pri Podlužianke 8, Levice

Tel.: 036/63 122 19

 Pharmapuls
Zdravotnícke potreby,  Sv. Michala 32, Levice

Tel.: 036/63 124 37

Regia
Poľná 9, Levice

Tel.: 036/ 63 167 58

Steris, s.r.o.
Poliklinika, SNP 19, Levice

Tel.:036 / 633 47 61

Salvator
Ľ. Štúra 17, Levice

Tel.: 036/63 122 38

Veronica
Kpt. Nálepku 67, Levice

Tel.: 0903 410 018

Prima banka
Banka +  bankomat  Československej armády 235/2, Levice

Bankomat  Nábrežná 3043/3, Levice
Banka + Bankomat Mlynská 6, Levice

Tatra banka
Banka + Bankomat,

Levice Mlynská 1403/3

OTP Banka Slovensko, a.s.
Banka  + Bankomat Ul. Komenského 2, Levice

ČSOB Námestie hrdinov
Banka + Bankomat Námestie hrdinov, Levice
Banka +  bankomat Nám. Šoltésovej 11, Levice

Poštová banka
Banka + Bankomat P. O. Hviezdoslava 2, Levice
Bankomat Hlavná   Pošta Námestie hrdinov 10, Levice
Bankomat Pošta – Perecká 29, Levice
Bankomat CITY  Park – Turecký rad, Levice

VÚB Levice
Banka + Bankomat + Zmenáreň Ľ. Štúra 3863/21A, Levice
Bankomat Nám. Hrdinov 5/6 Levice, Levice
Bankomat Komenského – Kaufland, Levice
Bankomat Tesco Turecký rad 5172/7, Levice
Bankomat Sv. Michala 5, Levice OC DITÚRA

UniCredit Bank
Banka +  bankomat +  zmenáreň Svätého Michala 2404/4, Levice
Bankomat Sv. Michala 5, Levice OC DITÚRA

Slovenská sporiteľňa a.s.
Banka + Bankomat + Zmenáreň Mlynská 6, Levice
Banka + Bankomat + Zmenáreň Turecký rad – Tesco, Levice
Bankomat Ku Bratke, Levice
Bankomat Severná, sídlisko Vinohrady, Levice
Bankomat Komenského 3403/1- Kaufland, Levice

Raiffeisen banka
Banka Ul. Ľ. Štúra 15, Levice
Bankomat Turecký rad 7 – Tesco, Levice
Bankomat Mlynská 3 , pobočka Tatra banky, Levice

ZMENÁREŇ
Námestie Šoltésovej 10, LeviceUpraviť

DITURIA Shopping Center
Sv. Michala 5, Levice

Otváracie hodiny – PO-NE: 09:00 – 20:00
PARKOVANIE: PO – NE: 07:00 – 20:00
www.dituria.sk

CITY PARK
Turecký rad 11, Levice

www.city-park.sk

TESCO
Turecký rad 7, Levice

Otváracie hodiny: PO – NE: 6.00 – 24.00

KAUFLAND
Komenského 23, Levice

Otváracie hodiny: PO – NE: 7.00 – 22.00

LIDL
Ľ. Štúra, 49, Levice

Otváracie hodiny: PO – SO: 7.00 – 20.00, NE: 9.00 – 20.00

MERKURY  MARKET
Koháryho 99, Levice
Otváracie hodiny:  PO – PIA: 8:00-20:00, SO:  8:00-20:00,  NE: 10:00-19:00