Oznamy mestského rozhlasu

Mesto Levice sa zapojilo do súťaže o vybudovanie športovo-oddychového areálu, ktorú vyhlásila spoločnosť Kaufland a ktorá tento areál aj vybuduje. 
Tzv. K Park ponúka  možnosti na  zmysluplné využitie voľného času. Je tým správnym miestom na stretnutia so svojimi priateľmi pri športe na čerstvom vzduchu. 

Plánované prvky pre K Park:  skate prvky, streetball, ping-pong, workoutová konštrukcia, lezecká stena, oddychové sedenie, stojan na bicykle, odpadkové koše, zeleň.

Na vybudovanie tohto areálu mesto vyčlenilo priestor medzi Ul. Ľ.Štúra a Poľnou ul., v zelenej ploche vedľa detského ihriska Koala.

ZAČÍNAME UŽ VO ŠTVRTOK !
Hlasovať môžete na www.kauflandpark.sk od 6.1.2022 do 16.2.2022.
AKO BUDE PREBIEHAŤ HLASOVANIE ?
Hlasovanie verejnosti bude prebiehať v termíne od 6. 1. 2022 do 16. 2. 2022 na stránke https://www.kauflandpark.sk/. Táto stránka bude aktívna pred začatím hlasovania.
Hlasujúci, ktorý sa rozhodne zapojiť do hlasovania, sa na stránke zaregistruje. Registrácia je potrebná iba pri prvej návšteve. Následne sa hlasujúci prihlasuje svojim vytvoreným účtom. Pri registrácií má na výber z troch možností: cez Facebook, cez Google Account alebo cez e-mail. Hlasujúci bude následne vyzvaný na zadanie telefónneho čísla, na ktoré mu bude zaslaná overovacia SMS s vygenerovaným kódom. Po zadaní správneho kódu sa registrácia dokončí. Po dokončení registrácie hlasujúci udelí hlas mestu, ktoré si zvolí – veríme, že mestu Levice 😄. Odoslaný hlas sa danému mestu ihneď pripočíta, prepočíta koeficientom a poradie sa na stránke v reálnom čase upraví. Hlasujúci môže hlasovať každý deň jedenkrát. 
Víťazné mestá budú určené na základe najvyššieho získaného prepočítaného počtu hlasov. Zo všetkých miest a mestských častí zaradených do projektu o realizáciu športovo-oddychového areálu Kaufland Park môže zvíťaziť sedem, v ktorých v roku 2022 bude vybudovaný originálny K Park.
Mesto Levice je jedným z 36 zapojených miest, za ktoré môže verejnosť hlasovať. Veríme, že každodenným hlasovaním podporíte naše mesto v tejto súťaži a spoločnými silami sa nám podarí vyhrať moderný oddychový priestor pre mladých ľudí na zmysluplné trávenie voľného času na čerstvom vzduchu.
Prosím, pošlite mail vašim priateľom a známym, zdieľajte na FB, aby hlasujúcich bolo čo najviac !

COVID 19 – vakcinačné centrum a mobilné odberné miesta v Leviciach – aktualizované 20.12.2021

testovanie - ilustračný obrázok

OČKOVANIE PROTI OCHORENIU COVID19:

Vakcinačné centrum Nemocnice AGEL Levice

Deti s registráciou a bez registrácie 7:30 – 8:30 hod

Dospelí s registráciou 8:30 – 13:00 hod

Dospelí bez registrácie 11:00 – 13:00 hod

Imunokompromitovaní pacienti s registráciou a bez registrácie 13:00 – 15:00 hod

Viac na nemocnicalevice.agel.sk

 

Odberné miesta na antigénové testyv meste Levice :

 • Nemocnica AGEL Levice, s.r.o., Ul. SNP 19

Testovanie prebieha v exteriéri vstupu do urgentného príjmu . Na testovanie sa treba objednať na covidforms.nczisk.sk.

Otváracie hodiny:

pondelok až piatok od 7:00 h do 15:00 h

cez víkendy od 7:00 h do 11:00 h.

Cez sviatky zatvorené.

Posledný odber je 15 minút pred koncom otváracích hodín !

Otváracie hodiny medzi vianočnými sviatkami:

23.12.2021          07:00 h – 15:00 h

25.- 26.12.2021   07:00 h – 11:00 h

27 – 31.12.2021   07:00 h – 15:00 h

02.01.2022          07:00 h – 11:00 h

03.-06.01.2022   07:00 h – 15:00 h

Viac na nemocnicalevice.agel.sk

 

 • SWOT spol. s.r.o., Červenej armády 12, 934 01 Levice

Na antigénové a RT-PCR odberné miesto je možné prísť BEZ OBJEDNANIA, vyšetrení budú všetci občania.

Testovanie RT-PCR testami prebieha počas celého týždňa, od pondelka do nedele, vrátane štátnych sviatkov a dní pracovného voľna. Výsledok testovania dostanete ešte v ten istý deň.

Viac na https://swot.sk/

 

  • MOM BHR medical, Nová adresa : Mlynská ulica (parkovisko vedľa Kauflandu)

  Otváracie hodiny:

  pondelok – nedeľa: 08:30 h -12:15 h / 13:00 h -16:45 h.

  Otváracia doba počas Vianočných sviatkov a Nového roku:

  24.12.2021 –  07:00 – 11:45

  25.12.2021 –  zatvorené

  26.12.2021 –  zatvorené

  31.12.2021 –  07:00 – 11:45

  01.01.2022 –  zatvorené

  Antigénový test, výsledok formou SMS alebo papierový viacjazyčný certifikát.

  RT-PCR test  s vyhodnotením a zaslaním výsledku už do 21:00 h daného dňa.

  Možnosť rezervácie termínu: www.covidtestbhr.sk

  Aj bez objednania, platba možná v hotovosti alebo kartou.

  K dispozícii aj test na protilátky IgG/IgM po prekonaní ochorenia Covid-19 a aj po očkovaní.

 

 • MEDIREX, Z.Nejedlého /parkovisko oproti Lidlu/

Odber vzorky prebieha “Drive-through” alebo “Walk-through”.

PCR testy, výsledky PCR testu obdržíte do 48 hodín.

Objednať sa môžete najneskôr deň vopred vždy do 17.00 (testovanie absolvujete nasledujúci deň).

Registrácia cez https://www.medirex.sk/testovanie-na-covid-19

 


Zmeny v zbere odpadov v roku 2021 


 

ilustračný obrázok

Zapracovaním zmien v zákone o odpadoch a v príslušných vyhláškach do nového Všeobecne záväzného nariadenia mesta Levice č. 156 o odpadoch vznikajú pre občanov, firmy a organizácie na území nášho mesta nové povinnosti, ktoré nadobudli účinnosť od začiatku roku 2021.

Cieľom všetkých zmien je postupne znižovať skládkované množstvá odpadu na čo najnižšiu mieru, zvýšiť podiel triedených zložiek odpadu a v neposlednom rade aj zavedenie zberu tzv. biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.

 

ZBER KLASICKÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU

 • Rodinné domy

V lokalite s rodinnými domami je zber zabezpečovaný zo 120 l čiernych plastových nádob označených nálepkou mesta a kontrolným číslom. Z iných nádob odpad nebude zbieraný. Zber je vykonávaný 1x za 2 týždne (od júna po zavedení separovania biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu). Termíny vývozu sú rovnaké ako v roku 2020. V prípade zmeny bude zazmluvnená organizácia na zber odpadu povinná pre danú nehnuteľnosť túto skutočnosť ohlásiť vopred. Počet nádob pre jednotlivé nehnuteľnosti je daný vyššie spomenutým VZN mesta Levice.

 • Bytové domy

V lokalite s bytovými domami je zber zabezpečovaný z 1100 l čiernych plastových nádob označených nálepkou mesta a kontrolným číslom.  Počet nádob určuje mesto Levice, pričom na jednu  nádobu pripadá približne  30 bytov, s vývozom spravidla 3x týždenne.

 • Podnikateľské subjekty

Podnikateľské subjekty, firmy, organizácie budú mať pridelené 120 l, prípadne 1100 l nádoby hnedej farby označené nálepkou mesta a kontrolným číslom a vyznačeným počtom vývozov. V pešej zóne budú k dispozícii aj 60 l plastové nádoby. Odpad z iných nádob, neoznačených nádob a odpad uložený vedľa nádob sa nebude odvážať. Veľkosť nádoby a počet vývozov si subjekty určujú podľa vlastného uváženia tak, aby bol zabezpečený dostatočný vývoz odpadu.  Pre uvedené subjekty platí tzv. množstevný zber, to znamená, koľko odpadu vyprodukujem, toľko zaplatím a toľko ho aj vyvezú. Prípadnú zmenu je potrebné vopred nahlásiť na MsÚ Levice.

 

ZBER TRIEDENÝCH ZLOŽIEK ODPADU

 • Rodinné domy

V lokalite s rodinnými domami bude zber zabezpečovaný tzv. vrecovým systémom. Začiatkom roka dostanú domácnosti modré, žlté a čierne vrecia s objemom 120 l. Tieto bude potrebné vyložiť k zbernej nádobe podľa nasledovných termínov:

Papier z modrých vriec – každý nepárny týždeň, v deň vývozu komunálneho odpadu

Plasty zo žltých vriec – každý párny týždeň, v deň vývozu komunálneho odpadu

Do týchto vriec je možné vhadzovať aj tzv. kompozitné obaly a obaly z kovov.

Sklo z čiernych vriec – posledný deň v mesiaci v deň vývozu komunálneho odpadu

Pripúšťa sa ukladanie vytriedeného odpadu aj do 120 l plastových nádob príslušnej farby a to tak, aby bol odpad vysypateľný do zberového vozidla.V prípade zničenia vriec je možné vyžiadať si náhradné vrecia u dodávateľa služby vývozu odpadu.

 • Bytové domy

V lokalite s bytovými domami sú rozmiestnené farebné 1100 l, resp. 700 l nádoby s popisom odpadu, ktorý patrí do jednotlivých nádob. Termíny vývozu budú nasledovné:

Papier z modrých 1100 l nádob –  2x týždenne, a to každý utorok a piatok

Plasty zo žltých 1100 l nádob – 2x týždenne, a to každý pondelok a štvrtok

Do týchto nádob je možné vhadzovať aj tzv. kompozitné obaly a obaly z kovov.

Sklo zo zelených spravidla 700 l nádob – 1x týždenne, a to v stredu.

ilustračný obrázok - BRKO

 

ZBER BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO KUCHYNSKÉHO  ODPADU (tzv. BRKO)

Ako náhrada za znížený vývoz zeleného odpadu bude zabezpečovaný zber tzv. BRKO (biologicky rozložiteľný odpad podobný kuchynskému a reštauračnému odpadu).

V zmysle zákona o odpadoch je povinnosťou mesta zabezpečiť triedený zber biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov, tzv. BRKO.

Od polovice apríla sa v meste začal rozvoz špeciálnych odpadových nádob na separovanie biologicky rozložiteľných odpadov, tzv. BRKO. od 17.5.2021 začíname so skúšobným zberom biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu.

 • Rodinné domy

Domácnosti v rodinných domoch dostávajú špeciálne odpadové nádoby hnedej farby na ukladanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu, vrátane pokosenej trávy, burín a pod.  Zároveň  s nádobami dostanú občania leták s informáciami k zberu takéhoto druhu odpadu. Ukladanie takéhoto odpadu k nádobám na komunálny odpad je zakázané. Zber bude zabezpečovaný 1x za 2 týždne (každý nepárny týždeň ). Po zavedení zberu BRKO bude zber zmesového komunálneho odpadu vykonávaný len 1x za 2 týždne (každý párny týždeň). Takto, striedavým spôsobom, pôjde zber po celý rok – t.j. párny týždeň komunálny odpad, nepárny týždeň BRKO. V prípade, že budú mať domácnosti väčšie množstvo bioodpadu, musia si zabezpečiť zhodnotenie napr. domácim kompostovaním alebo dovozom na zberný dvor mesta Levice. Zber konárov sa bude konať len 2x ročne – na jar a na jeseň.

 • Bytové domy

V lokalite s bytovými domami sú rozmiestnené 240 l špeciálne nádoby hnedej farby na ukladanie tzv. BRKO so zberom 2x týždenne. Domácnosti dostanú 7-10 l nádobky (košíky) na domáce zhromažďovanie takéhoto odpadu. Zberné nádoby – košíky na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad si občania môžu vyzdvihnúť do 11.6.2021 v pracovných dňoch od 10:00 hod. do 16:00 hod., v stredu do 17:00 h v priestoroch Klubu dôchodcov na Poľnej ulici č. 4  (nie na MsÚ Levice ako bolo pôvodne avizované). Zberné nádoby  – košíky budú vydávané pre občanov s trvalým pobytom v bytových domoch. Košíky za bytové domy môže tiež prevziať správca bytového domu, resp. domový dôverník, ktorý so sebou musí priniesť menný zoznam občanov s trvalým pobytom v jednotlivých bytoch. Prebratie týchto košíkov je na dobrovoľnej báze. Ukladanie takéhoto odpadu k nádobám na komunálny odpad je zakázané.

Čo patrí do kuchynského odpadu ?

 • vyšky a šupky z ovocia a zeleniny,
 • škrupiny z vajec, orechov,
 • izbové a rezané kvety /bez nádob a viazania/,
 • papierové servítky, vreckovky, vlasy,
 • hobliny, piliny, drevená vláknina
 • zvyšky kávy, vrecká s čajom,
 • záhradný biologicky rozložiteľný odpad /listy, burina, pokosená tráva, jemné posekané vetvičky/, seno, slama
 • starý chlieb a pečivo, cestoviny
 • potraviny rastlinného pôvodu po dátume spotreby – bez obalov

 

Nepatrí sem

 • mäso, ryby, mliečne výrobky – a ich zvyšky
 • tekuté zložky biologicky rozložiteľného odpadu – polievky, omáčky a pod.
 • popol z uhlia a dreva
 • cigaretové ohorky
 • prach zo smetí a vysávania
 • použitý olej a masť
 • všetky ostatné zložky triedeného odpadu /papier, plasty, sklo, kovy, tetrapaky/, guma
 • nebezpečné odpady /lieky, farby, batérie, chemické prostriedky a pod./
 • uhynuté zvieratá a zvieracie exkrementy.
 • akýkoľvek obalový a viazací materiál

 

UPOZORNENIE !

Odpad je potrebné vysypať do nádob na BRKO bez akýchkoľvek obalov, vreciek, tašiek a podobne. Ak sa nachádza v nádobe odpad, ktorý do nej nepatrí, nádoba nemôže byť vyprázdnená. Držiteľ je povinný na vlastné náklady tento odpad správne rozdeliť.

 

ZBERNÝ DVOR

Aj v roku 2021 je pre občanov mesta k dispozícii Zberný dvor na Mochovskej ul. Otvorený je počas pracovných dní od 7:30 hod. do 17:00 hod., v sobotu od 7:30 hod. – 12:00 hod. Na zberný dvor je umožnené fyzický osobám bezplatne doniesť primerané množstvo odpadu svojej spotrebe, uvedené vo VZN mesta Levice č. 156 o odpadoch, vrátane nebezpečného odpadu a elektroodpadu. Možné je doniesť aj drobný stavebný odpad a zeminu, ale len za úhradu. Poplatok na rok 2021 je nezmenený, a to 40 Eur na tonu odpadu. Pneumatiky je zakázané doniesť, je potrebné ich odovzdať v niektorej z prevádzok pneuservisu, kde sú povinní ich zobrať  zdarma. Firmy, podnikajúce osoby a organizácie majú na území mesta zavedený množstevný zber, a preto nie je možné nimi produkované odpady dovážať na zberný dvor.

Novoprijatými opatreniami je možné zabezpečiť triedenie všetkých druhov odpadu v čo najväčšej miere a vyhnúť sa ukladaniu odpadu na skládkach, čo je najdrahším riešením.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi

Lesy sú naše pľúca. Ochrana lesov pred požiarmi nesmie byť len povinnosťou majiteľov, užívateľov lesov, hasičov a ostatných zainteresovaných orgánov, ale musí sa stať záležitosťou všetkých občanov a návštevníkov lesov.

Väčšina požiarov súvisí s neopatrnosťou a nedbalosťou ľudí, resp. podceňovaním požiarneho nebezpečenstva pri vypaľovaní trávnatých porastov, kríkov, pri pálení haluziny,  zakladaní ohňa v prírode, fajčenie a spaľovanie odpadu a odpadkov, najčastejšie na miestach s možnosťou rýchleho rozšírenia požiaru alebo činnosťou detí pri hre zápalkami.

S cieľom predísť vzniku požiarov v lesoch máme povinnosť :

 • dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru;

 • zabezpečovať plnenie opatrení v súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi, ktoré sú v jej vlastníctve, v správe alebo v užívaní;

 • rešpektovať príkazy a dodržiavať zákazy umiestnené na verejných miestach, najmä pri vstupe do lesa (zákaz kladenia ohňa, zákaz používania otvoreného ohňa a pod.);

Zakázané je :

 • fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru;

 • vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov;

 • zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by sa mohol rozšíriť.

Zákon o ochrane pred požiarmi zakazuje vypaľovať porasty a zakladať oheň na miestach, kde by sa mohol rozšíriť. Je na mieste túto skutočnosť rešpektovať a odpad likvidovať iným ekologickým spôsobom, ktorý je upravený v zákone 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý zakazuje spaľovať komunálny odpad na voľnom priestranstve.

Ak požiar nedokážete uhasiť vlastnými silami, neodkladne volajte a uveďte: kto volá, kde horí, čo horí, ako sa tam dá dostať

Telefónne č. 150 tiesňová linka

                  č. 112 linka Integrovaného záchranného systému


 

Darovanie krvi

Hematologicko -transfuziologické oddelenie v Leviciach prosí darcov všetkých krvných skupín, z dôvodu akútneho nedostatku krvi, aby prišli darovať krv každý utorok do nemocnice v Leviciach.

Darovať krv môžu každý pracovný utorok od 7:00 – 11:00 hodiny.

Na darovanie krvi sa je potrebné objednať na tel. čísle 036/6312 804

Kolektív hematologicko-transfuziologického oddelenia ďakuje všetkým darcom krvi.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________