Oznamy mestského rozhlasu

VÝMENA JÓDOVÝCH TABLIET

Výmena jódových tabletiek pre obyvateľov s trvalým alebo prechodným pobytom v meste Levice, organizácie a podniky na území mesta Levice sa uskutoční                                                    

od 15. augusta 2022 do 30. septembra 2022 na Mestskom úrade Levice, prízemie, č. dverí 15, počas úradných hodín (vstup cez zadný vchod z Holubyho ul.).

 

Nové balenie jódovej profylaxie bude bezplatne vydané na základe preukázania sa občianskym preukazom. Tabletky pre celú rodinu môže vymeniť aj jeden člen rodiny starší ako 15 rokov. Zároveň je možné na mieste odovzdať staré jódové tablety. Zástupcovia organizácií si konkrétny termín odberu jódovej profylaxie pre zamestnancov môžu dohodnúť vopred telefonicky na t.č. 036/6350 221, 0910 598 989, prípadne mailom na bozp@levice.sk .

 

➡️ Výmena jódových tabletiek pre obyvateľov mestských častí Kalinčiakovo, Čankov, Malý Kiar a Horša bude zabezpečená priamo v mestskej časti. O presnom čase a dátume budú občania informovaní v rozhlase príslušnej mestskej časti
.
➡️ Výmena jódových tabletiek pre obyvateľov Ladislavovho dvora bude zabezpečená v spolupráci s Komunitným centrom.

‼️ Upozorňujeme občanov, že jódové tabletky je potrebné užiť len v prípade havárie jadrovej elektrárne, nie preventívne. Ich podanie sa viaže na informáciu o mohutnom úniku rádioaktívneho jódu. Užijú sa na výzvu, ktorú vydajú príslušné orgány na úseku civilnej ochrany prostredníctvom médií. Užitie tabliet počas normálnej prevádzky jadrových elektrární nemá žiadny ochranný efekt.

 

 


PRICHÁDZA ĎALŠIA PRÍLEŽITOSŤ PRE LEVICE ZÍSKAŤ NOVÚ ODDYCHOVÚ ZÓNU – “ČISTINKU”

Mesto Levice sa zapojilo do súťaže spoločností Lidl o realizáciu mestskej športovo-oddychovej zóny, tzv. Čistinky pre relax a pobyt na čerstvom vzduchu. 

Takéto projekty sú vynikajúca príležitosť zveľadiť verejné priestranstvá v našom meste a získať pekný priestor na oddych aj šport. Preto sme ani chvíľu neváhali s prihlásením mesta Levice do tejto súťaže. Veríme, že spoločnými silami sa nám  podarí získať pre naše mesto novú oddychovú zónu ! 

👉 O tom, či bude v našom meste Lidl ČISTINKA vybudovaná, môžete rozhodnúť aj Vy.

 
Termín súťaže: od 15.augusta do 25. septembra 2022

Lidl Čistinka je mestská oddychová zóna tvorená zo štyroch prepojených modulov. Hlavná myšlienka spočíva v základnom “štvorci” s rozmerom 12x12m a 15x15m a variabilnom usporiadaní v akomkoľvek priestore s ohľadom na pozemok a lokalitu. Každý modul má svoju funkciu a charakter, a spolu tvoria kompaktnú zónu, ktorá nesie názov Lidl Čistinka. Takto vyskladaný mestský park dokáže pokryť potreby každého obyvateľa a užívateľa verejného priestoru. 

Ako bude možné hlasovať: Každý zákazník, ktorý si v termíne od 15.8.2022 zakúpi v predajni Lidl tovar v hodnote minimálne 20 eur, obdrží pri pokladni 1 x  hlasovaciu kartičku. Kartičku automaticky zákazník získava za každých ďalších celých 20 eur hodnoty nákupu. Počet kartičiek sa násobí výškou hodnoty nákupu. Prostredníctvom unikátneho kódu na tejto hlasovacej  kartičke bude mať zákazník možnosť odovzdať svoj hlas vybranému mestu / obci.  Zadávanie kódov a hlasovanie bude prebiehať na webstránke www.lidl.sk/cistinka. Webová stránka bude spustená pred začiatkom súťaže. Lidl Čistinku získa 5 miest. Mestá sú rozdelené podľa počtu obyvateľov do piatich kategórií, Čistinku získa v každej kategórii jedno mesto s najvyšším počtom hlasov.

Ako bude Lidl Čistinka vyzerať: Lidl Čistinka je priestor,  kde sa budú ľudia radi stretávať, kde sa budú miešať generácie a kde bude nie len dostatok zelene, ale aj zábavy pre všetkých. Pre lepšiu predstavu, za čo budeme hlasovať, si môžete pozrieť videovizualizáciu na https://www.youtube.com/watch?v=8DU84ewZ9uE  . Na Lidl Čistinke nájdete priestor aj pre šport, ale aj pre oddych. Všetky štyri moduly sú navrhnuté tak, aby tvorili jednotný celok:

  •     Zábava aj pre najmenších na Lidl Čistinke : Tento modul má rozmer 12×12 m a bude slúžiť ako hracia plocha pre najmenšie deti. V zeleni, obklopené možnosťou na sedenie,  bude vsadené detské ihrisko so  šmykľavkou a hojdačkou.  

  •     Grilovačka pre všetkých na Lidl Čistinke: Modul o rozmere 12x12m, pre ktorý je charakteristické ohnisko  a príjemné posedenie pod prístreškom. Sú tu priestranné stoly a sedenie v tesnej blízkosti dvoch ohnísk, kde sa dá pripraviť grilovačka či už vo dvojici, alebo aj c celou rodinou a kamarátmi.