Oznamy mestského rozhlasu

Oznam spol. ARRIVA o prímestskej autobusovej doprave

“Na základe rozhodnutia Nitrianskeho samosprávneho kraja súvisiaceho s odporúčaním vlády SR o možnosti opäť začať prezenčnú výučbu na vybraných stupňoch školského vzdelávania, bude prímestská autobusová doprava s účinnosťou od 19.4.2021 premávať v režime „pracovný deň so školským vyučovaním„.

Jediné obmedzenie v prímestskej doprave, ktoré  od 19.4.2021 bude v platnosti, je pozastavenie vybraných výpomocných spojov, ktoré však v tejto situácii, kedy je znížená mobilita obyvateľstva, nemá vplyv na kvalitu poskytovaných služieb.

Zoznam dočasne pozastavených spojov od 19.4.2021:

402401 /10  o 12:55 z Tlmáč do Levíc

402414/ 06 o 15.02 z Mýtnych Ludán do Levíc 

402414/ 19 o 14:45 z Levíc do Mýtnych Ludán

402415/ 24 o 6:54 zo Šaroviec do Levíc  

402416/ 09 o 5:55 z Levíc do Šaroviec 

402424/29  o 6:45 z Levíc do Starého Tekova 

402424/38  o o 7:05 zo Starého Tekova do Levíc 

402425/01  o 10:05 z Levíc do Tlmáč  

402466/03 o 5:28 z Demandíc do Nových Zámkov 

402466/12 o 14:40 z Nových Zámkov do Levíc 

 Ďalšie informácie budú aktualizované na webovej stránke dopravcu: https://arriva.sk/nove-zamky/

_________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Mesto začína rozdávať nádoby na zber biologicky rozložiteľných odpadov

V meste Levice sa v tých dňoch začal rozvoz špeciálnych odpadových nádob na separovanie biologicky rozložiteľných odpadov, tzv. BRKO
– rodinné domy 
Domácnosti v rodinných domoch dostávajú v týchto dňoch špeciálne odpadové nádoby hnedej farby na ukladanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu, vrátane pokosenej trávy, burín a pod.  Zároveň  s nádobami dostanú občania leták s informáciami k zberu takéhoto druhu odpadu. Ukladanie takéhoto odpadu k nádobám na komunálny odpad je zakázané. Zber bude zabezpečovaný 1x za 2 týždne (každý nepárny týždeň ) Po zavedení zberu BRKO bude zber zmesového komunálneho odpadu vykonávaný len 1x za 2 týždne (každý párny týždeň). V prípade, že budú mať domácnosti väčšie množstvo bioodpadu, musia si zabezpečiť zhodnotenie napr. domácim kompostovaním alebo dovozom na zberný dvor mesta Levice. Zber konárov sa bude konať len 2x ročne – na jar a na jeseň.
– bytové domy
V lokalite s bytovými domami budú rozmiestnené 240 l špeciálne nádoby hnedej farby na ukladanie tzv. BRKO so zberom 2x týždenne. Domácnosti dostanú 7-10 l nádobky (košíky) na domáce zhromažďovanie takéhoto odpadu. Zberné nádoby – košíky na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad budú z dôvodu epidemiologickej situácie vydávané od 20.4. 2021 do 31.5.2021 v pracovných dňoch od 10:00 hod. do 16:00 hod. v priestoroch Klubu dôchodcov na Poľnej ulici č. 4  (nie na MsÚ Levice ako bolo pôvodne avizované). Zberné nádoby  – košíky budú vydávané pre občanov s trvalým pobytom v bytových domoch. Košíky za bytové domy môže tiež prevziať správca bytového domu, resp. domový dôverník, ktorý so sebou musí priniesť menný zoznam občanov s trvalým pobytom v jednotlivých bytoch. Prebratie týchto košíkov je na dobrovoľnej báze. Ukladanie takéhoto odpadu k nádobám na komunálny odpad je zakázané.  (ilustračné foto www.mevako.sk)

___________________________________________________________________________________________________________________

Testovanie cez víkend 17.-18. apríla 2021

Počas najbližšieho víkendu sa môžete dať bezplatne otestovať  17. a 18.04.2021 na nasledovných odberných miestach zriadených mestom Levice:

Zdôrazňujeme, že naďalej  je potrebný najviac 7-dňový test napr.  pre rodičov žiakov ZŠ a MŠ a zamestnancov škôl. Test potrebujú aj žiaci 8.a 9. ročníka a ich zákonní zástupcovia (jeden z rodičov). Dĺžka platnosti negatívneho testu do zamestnania závisí od stupňa varovania, v akom sa okres nachádza podľa COVID-AUTOMATU – okres Levice je aktuálne v 2. stupni varovania, tzn. zamestnanci do práce potrebujú 14-dňový test.

CK JUNIOR, Ul. A. Sládkoviča 2, Levice – 2 odberné miesta (LEN cez rezervačný systém BOOKIO https://services.bookio.com/mesto-levice-5wdgiwjb/widget?lang=sk&fbclid=IwAR0KmqpEhfADSMGpyJ1SilTvCpVsKICCZIncpIri7K4UlJE404a_NicOPGY) otvorené v sobotu a nedeľu od 08:00 h do 16:30 hod (prestávka od 11:30 do 13:00 hod),

Dom športu, Ul.Ľ.Podjavorinskej 3, Levice – 2 odberné miesta (LEN cez rezervačný systém BOOKIO https://services.bookio.com/dom-sportu-ull-podjavorinskej-3/widget?lang=sk&fbclid=IwAR0SZBNAOtmFSpl5ot3AUPy_cLmP6fH9wk0KQQATojH5ocwz57meOffSng8) otvorené v sobotu a nedeľu od 08:00 h do 16:30 hod (prestávka od 11:30 do 13:00 hod),

Telocvičňa T-18, Ul.Ľ.Podjavorinskej 21 /vedľa zimného štadióna/, Levice – 1 odberné miesto ( bez rezervácie)  otvorené v sobotu a nedeľu od 08:00 h do 16:30 hod (prestávka od 11:30 do 13:00 hod),

Klub dôchodcov, U. Priateľstva 32, Levice – 1 odberné miesto (bez rezervácie) otvorené v sobotu a nedeľu od 08:00 h do 16:30 hod (prestávka od 11:30 do 13:00 hod),

Kultúrny dom Kalinčiakovo č.114 /kaštieľ – 1 odberné miesto (bez rezervácie), otvorené  v sobotu 17.04.2021 od 08:00 hod do 13:30 hod (prestávka od 11:30 do 12:30 hod).

Na odberných miestach bez rezervácie bude možné sledovať obsadenosť prostredníctvom https://odbernemiesta.sk/mesto/levice, kde budú údaje aktualizované každé 2 hodiny.

Ladislavov dvor – vojenský mobilný odberový tím, sobota 17.04.2021 v čase 13:00 hod – 16:00 hod.

 

Súkromné mobilné odberné miesta, ktoré testujú aj cez víkend:

SWOT spol. s.r.o., Červenej armády 12, Levice – (rezervačný systém Ministerstva zdravotníctva), pondelok – nedeľa od 08:00 h do 16:00 h

Nemocnica AGEL Levice, s.r.o., Ul. SNP 19,Levice – (rezervačný systém Ministerstva zdravotníctva) , pondelok – sobota od 08:00 h – 12:00 h a od 12:30 h – 16:00 h

__________________________________________________________________________________________________________________________

Jarný zber veľkoobjemového odpadu

V lokalite s rodinnými domami bude zber zabezpečovaný v dňoch 19. – 23.4. 2021 v deň vývozu komunálneho odpadu a to formou zberu z prahu nehnuteľnosti. Odpad je možné vyložiť k svojej zbernej nádobe do 7:30 hod. ráno v deň vývozu komunálneho odpadu a odpad bude ešte v ten istý deň odvezený.  Veľkoobjemový zber sa zopakuje na jeseň a to v termíne 27.9. – 1.10. 2021.

V lokalite s bytovými domami bude zber zabezpečovaný v dňoch 19. – 23.4.2021 a to do 7000 l kontajnerov. Harmonogram rozmiestnenia kontajnerov je zverejnený na stránke mesta v časti mapové portály mesta Levice https://gis.levice.sk v časti vrstvy/odpady/kontajnery. Veľkoobjemový zber sa zopakuje na jeseň a to v termíne 4. – 8. 10. 2021.

Aký veľkoobjemový odpad sa bude zbierať ?

Do veľkoobjemového zberu patrí odpad, ktorý sa svojimi rozmermi nezmestí do nádoby na komunálny odpad a neobsahuje nebezpečné látky. Patrí sem najmä starý nábytok, skrine, stoly, stoličky, postele, kreslá, koberce, PVC krytiny, umývadlá WC misy, okná, dvere, zárubne, kuchynské linky, matrace a pod. Vyložiť je možné tiež elektroodpad rôznych druhov, ktorý sa následne pretriedi na zbernom dvore.

Zakázané je vykladať bioodpad zo záhrad, stavebný odpad, pneumatiky, zeminu, triediteľné zložky odpadu (papier, sklo, plasty), akýkoľvek odpad z priemyselnej činnosti a nebezpečný odpad.

Zber je určený pre fyzické osoby, podnikateľské subjekty a organizácie musia využiť iné spôsoby zberu a likvidácie odpadu.

__________________________________________________________________________________________.

Odberné miesta na antigénové testy v Leviciach a v okrese

 – aktualizované 13.4.2021

Odberné miesta na bezplatné antigénové testy v meste Levice od 1.4.2021:

CEZ REGISTRAČNÝ SYSTÉM Ministerstva zdravotníctva – registrácia TU

 • SWOT spol. s.r.o., Červenej armády 12, 934 01 Levice

pondelok až nedeľa od 08:00 h do 16:00 h 

 • Nemocnica AGEL Levice, s.r.o., Ul. SNP 19

pondelok až sobota od 08:00 h – 12:00 h a od 12:30 h – 16:00 h. Mobilný kontajnerový voz je umiestnený pri bočnom vstupe do budovy Nemocnice s poliklinikou – ako je Urgentný príjem.

BEZ REGISTRÁCIE

 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Komenského ul. č. 4, Levice

v stredu  od 9:00 h do 12:00 h

Upozorňujeme, že posledný odber je pol hodinu pred uvedeným časom ukončenia odberov.

Zoznam všetkých antigénových testovacích miest nájdete na stránke Ministerstva zdravotníctva https://www.health.gov.sk/?ag-mom

Z dôvodu dynamických zmien sa tabuľka na stránke MZ SR pravidelne aktualizuje.

zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR

 

Odberné miesta v okrese Levice:

CEZ REGISTRAČNÝ SYSTÉM:

 • Hospitale, s.r.o., Janka Kráľa 56, Šahy

pondelok až sobota od 08:00 h – 16:00 h

 • SWOT spol. s.r.o., Hontianska 85, Šahy

pondelok až nedeľa od 10:00 h – 18:00 h

 • SWOT s.r.o., Mierová 24, Želiezovce

pondelok až nedeľa od 10:00 h – 18:00 h

 • Psychiatrická nemocnica Hronovce, Ul. Dr. Jána Zelenyáka 65, Hronovce

pondelok až piatok od 07:00 h – 15:00 h

Upozorňujeme, že posledný odber je pol hodinu pred uvedeným časom ukončenia odberov.

Zoznam všetkých antigénových testovacích miest nájdete na stránke Ministerstva zdravotníctva https://www.health.gov.sk/?ag-mom

Z dôvodu dynamických zmien sa tabuľka na stránke MZ SR pravidelne aktualizuje.

zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dni mesta 2021 zrušené

Mesto Levice oznamuje verejnosti a záujemcom o predaj na príležitostnom trhu počas Dní mesta Levice, že v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR sa uvedené podujatie neuskutoční.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

OZNAM o vykonávaní celoplošnej jarnej deratizácie (regulácie živočíšnych škodcov) na území mesta Levice

Mesto Levice oznamuje, že dňa 22. 03. 2021 (po dobu 10 dní), začne vykonávať jarnú celoplošnú deratizáciu na verejných priestranstvách mesta Levice a v mestských častiach. Deratizácia sa bude vykonávať prostredníctvom firmy oprávnenej na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov.

Žiadame všetkých občanov, aby počas výkonu deratizácie zvýšili opatrnosť v dohľade nad maloletými deťmi a v starostlivosti o domáce zvieratá, ktoré by mohli prísť do styku
s kladenými deratizačnými prostriedkami.

Ďalej mesto Levice za účelom úspešného priebehu celoplošnej deratizácie vyzýva právnické osoby a fyzické osoby, na vykonanie deratizácie nimi vlastnených alebo spravovaných objektov a pozemkov v termíne od 22. 03. 2021 do 22. 04. 2021. Z hľadiska dosiahnutia čo najvyššej efektivity je potrebné vykonať deratizáciu v meste komplexne, t. j. v tom istom období, čo zabráni migrácii živočíšnych škodcov z deratizačne neošetrených objektov a plôch do objektov a plôch deratizačne ošetrených.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi

Lesy sú naše pľúca. Ochrana lesov pred požiarmi nesmie byť len povinnosťou majiteľov, užívateľov lesov, hasičov a ostatných zainteresovaných orgánov, ale musí sa stať záležitosťou všetkých občanov a návštevníkov lesov.

Väčšina požiarov súvisí s neopatrnosťou a nedbalosťou ľudí, resp. podceňovaním požiarneho nebezpečenstva pri vypaľovaní trávnatých porastov, kríkov, pri pálení haluziny,  zakladaní ohňa v prírode, fajčenie a spaľovanie odpadu a odpadkov, najčastejšie na miestach s možnosťou rýchleho rozšírenia požiaru alebo činnosťou detí pri hre zápalkami.

S cieľom predísť vzniku požiarov v lesoch máme povinnosť :

 •  dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru;

 •  zabezpečovať plnenie opatrení v súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi, ktoré sú v jej vlastníctve, v správe alebo v užívaní;

 • rešpektovať príkazy a dodržiavať zákazy umiestnené na verejných miestach, najmä pri vstupe do lesa (zákaz kladenia ohňa, zákaz používania otvoreného ohňa a pod.);

Zakázané je :

 •  fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru;

 •  vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov;

 •  zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by sa mohol rozšíriť.

Zákon o ochrane pred požiarmi zakazuje vypaľovať porasty a zakladať oheň na miestach, kde by sa mohol rozšíriť. Je na mieste túto skutočnosť rešpektovať a odpad likvidovať iným ekologickým spôsobom, ktorý je upravený v zákone 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý zakazuje spaľovať komunálny odpad na voľnom priestranstve.

Ak požiar nedokážete uhasiť vlastnými silami, neodkladne volajte a uveďte: kto volá, kde horí, čo horí, ako sa tam dá dostať

Telefónne č. 150 tiesňová linka

                  č. 112 linka Integrovaného záchranného systému

___________________________________________________________________________________________________________________________________________


UPOZORNENIE !!!

Mestský úrad Levice upozorňuje obyvateľov na falošných sčítacích komisárov, ktorí navštevujú domácnosti pod zámienkou vykonania sčítania obyvateľov.

Sčítanie obyvateľov v súčasnosti prebieha formou tzv. samosčítania vyplnením elektronického formulára na www.scitanie.sk. Žiaden oficiálny sčítací asistent ani sčítací komisár v súčasnosti obyvateľov nenavštevuje.

Asistované sčítanie bude prebiehať až od apríla 2021, kedy mobilní sčítací asistenti navštívia domácnosť obyvateľa iba v prípade, že o takúto službu požiada (napr. z dôvodu imobility).

Mestský úrad Levice

 


ZNOVUOTVORENIE  ZBERNÉHO  DVORA

Oznamujeme občanom, že zberný dvor na Mochovskej ulici je otvorený.
Zberný dvor je otvorený pondelok až piatok od 7:30 hod do 17:00 hod, v  sobotu od 7:30 hod do 12:00 hod.
Platí povinnosť dodržiavať odstupy a nosenie rúška. Vzhľadom na stále platný zákaz vychádzania je potrebné zvážiť nevyhnutnú potrebu návštevy zberného dvora.

 COVID-19 Opatrenia na mestskom úrade platné od 4.1.2021

Obmedzená prevádzka na mestskom úrade :

Oznamujeme občanom, že vzhľadom na aktuálne platné protiepidemické opatrenia a vyhlásený núdzový stav je Mestský úrad v Leviciach dnešným dňom až do odvolania pre verejnosť uzatvorený.
Písomné podania odporúčame poslať elektronicky, alebo poštou. Pre prípady, kedy podanie nie je možné ani jednou vyššie uvedenou formou, Vaše podanie príjme Kancelária prvého kontaktu cez okienko v čase od 8.00 h do 11.30 hod. Komunikácia s jednotlivými pracoviskami naďalej bude možná telefonicky alebo mailom.
Overovanie podpisov je dnešným dňom pozastavené až do odvolania.
Pokladňa mestského úradu zostáva pre verejnosť uzatvorená až do odvolania. Úhrady počas zatvorenia pokladne MsÚ je možné realizovať prostredníctvom prevodu na účty Mesta Levice – Prima banka Slovensko, a. s. a to:
SK 47 3100 0000 0042 2028 2802
alebo na účet

SK 54 5600 0000 0022 0012 1009

Ďakujeme za pochopenie.

 


Darovanie krvi

Hematologicko -transfuziologické oddelenie v Leviciach prosí darcov všetkých krvných skupín, z dôvodu akútneho nedostatku krvi, aby prišli darovať krv každý utorok do nemocnice v Leviciach.

Darovať krv môžu každý pracovný utorok od 7:00 – 11:00 hodiny.

Na darovanie krvi sa je potrebné objednať na tel. čísle 036/6312 804

Kolektív hematologicko-transfuziologického oddelenia ďakuje všetkým darcom krvi.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________