Trojičný stĺp

Trojičný stĺp Levice

Trojičný stĺp dal v roku 1777 postaviť v centre mesta Ján Huszár.

Zdevastovanú pamiatku nechalo v roku 2014 obnoviť OZ Patrimonium servandi.

Sochy vľavo – sv. Rómus, sv. Ján Krstiteľ, sochy vpravo – sv. Sebastiách, sv. Ján Nepomucký.

Adresa: Sv. Michala 43, Levice

Trojičný stĺp Levice

Trojičný stĺp Levice