Borošov dom

Borošov dom je postavený na Vojenskej ulici.

Postavila ho obchodnícka rodina Wertheimerovcov v roku 1905.

Architektonicky zapadá do hlavného levického námestia, vhodne ho uzatvára a dotvára jeho jednotný charakter. Budova nesie znaky eklekticizmu a secesie.

V súčasnosti sa v Borošovom dome nachádzajú drobné obchodíky, podnikatelia, lekáreň a pod.

Adresa: Vojenská č.2, Levice

Borosov dom