Články

Oznam o celoplošnom testovaní na Covid-19

Celoplošné testovanie obyvateľov – Levice

 

Celoplošné testovanie obyvateľov na ochorenie COVID-19 bude prebiehať v dňoch 31.10.2020 a 01.11.2020 (sobota – nedeľa) v čase od 07:00 h do 22:00 h.

Odberné miesta:

V meste Levice a mestských častiach Kalinčiakovo, Čankov, Malý Kiar a Horša je zriadených 29 odberných miest. Testovanie prebehne za prísnych epidemiologických opatrení – pred, počas priebehu a po ukončení celoplošného testovania budú miestnosti dezinfikované. Občania budú na odbernom mieste usmerňovaní príslušníkmi policajného zboru, resp. ozbrojených síl.

Občan môže na testovanie využiť ľubovoľné odberné miesto.  Pre plynulý chod testovania odporúčame občanom využiť odberné miesto v blízkosti ich trvalého pobytu.  Pri testovaní je potrebné sa preukázať občianskym preukazom, prípadne pasom, u detí zdravotným preukazom.

Odberné miesta:

Levice

 • ZŠ A.Kmeťa, M.R. Štefánika 34 – 2 odberné miesta
 • ZŠ, Sv. Michala č. 42 – 2 odberné miesta
 • ZŠ, Pri Podlužianke č. 6 – 2 odberné miesta
 • ZŠ, Saratovská č. 43 – 4 odberné  miesta
 • ZŠ, Saratovská 85 – 4 odberné miesta
 • ZŠ Sv. Vincenta, Saratovská 87 – 2 odberné miesta
 • ZŠ G. Juhásza s vyuč. jazykom maďarským, J. Jesenského 41 – 3 odberné miesta
 • ZŠ Školská 14 – 2 odberné miesta
 • Slovenský Červený kríž – jedáleň, Poľná 6 – 1 odberné miesto
 • CK Junior, A.Sládkoviča č. 2 – 2 odberné miesta
 • Klub dôchodcov, Priateľstva č. 32 – 1 odberné miesto
 • Mediclinic, Ul.29.augusta – 1 odberné miesto

 

Mestské časti

 • Malý Kiar, Kultúrny dom, č. 95 – testovanie 1 deň v sobotu 31.10.2020
 • Čankov, Kultúrny dom, č. 48 – testovanie 1 deň v nedeľu 1.11.2020
 • Kalinčiakovo, Kultúrny dom/kaštieľ, č. 101 – testovanie v sobotu aj v nedeľu
 • Horša – testovanie bude prebiehať v Kultúrnom dome v Žemberovciach v sobotu aj v nedeľu (obyvatelia MČ Horša môžu využiť aj ľubovoľné testovacie miesto v Leviciach)

 

Odporúčaný harmonogram príchodu obyvateľov na testovanie

podľa abecedného poradia podľa priezvisk nasledovne:

priezviská začínajúce na A, B, C, D           v čase od 07.00 – 09.30 h,
priezviská začínajúce na E, F, G, H           v čase od 09.30 – 11.00 h,

priezviská začínajúce na CH, I ,J                               v čase od 11.00 – 12.00 h,

Prestávka od 12.00 – 13.00 h

priezviská začínajúce na K, L, M, N,         v čase od 13.00 – 17.00 h,

Prestávka od 17.00 – 17.30 h

priezviská začínajúce na O, P, R, S           v čase od 17.30 – 20.00 h,
priezviská začínajúce na T, U, V, X, Y, Z v čase od 20.00 – 21.30 h.

Časy sú orientačné. Posledné testovanie sa uskutoční o 21.30 h.

Kto sa musí testovať?

Testovanie je určené pre všetkých obyvateľov od 10 rokov. Testovanie sa neodporúča seniorom nad 65 rokov, obyvateľom so zníženou mobilitou či iným zdravotným obmedzením, ktorí trávia väčšinu času vo svojich domovoch. Na testovaní sa nezúčastnia klienti domovov sociálnych služieb, ani hospitalizovaní pacienti v nemocniciach. Tí budú otestovaní priamo v týchto zariadeniach. Výnimku z testovania majú len osoby s takým zdravotným postihnutím, ktoré im znemožňuje absolvovať takéto testovanie. Tieto osoby sa musia vedieť preukázať lekárskou správou, ktorá potvrdzuje nemožnosť zúčastniť sa testovania.

 

Priebeh testovania na odbernom mieste:

Presný postup je zverejnený v inštruktážnom videu na stránke www.somzodpovedny.sk

Krok 1. REGISTRÁCIA

Preukážete sa občianskym preukazom, pracovník vyplní formulár potrebný na Vašu registráciu a dostanete pridelené číslo. Na odbernom mieste budú evidované nasledovné údaje: meno, priezvisko, rodné číslo, adresa, číslo poisťovne, telefón a e-mailová adresa.

Krok 2. TESTOVANIE

Zdravotnícky personál Vás vyzve k odkrytiu nosa a úst a odoberie vzorku jemnou tyčinkou z nosohltanu.

Krok 3. VYHODNOTENIE TESTU

Po uskutočnení testu si nasadíte rúško a budete nasmerovaný do vyhradeného a vydezinfikovaného priestoru,  kde počkáte na výsledok testu niekoľko minút.

Krok 4. PREVZATIE TESTU

Zdravotník Vás privolá podľa prideleného čísla a vypíše Vám certifikát. V zatvorenej obálke s certifikátom budete mať zároveň informácie, čo robiť v prípade negatívneho a pozitívneho výsledku.

Všetky informácie o testovaní aj odpovede na najčastejšie otázky nájdete na oficiálnej stránke www.somzodpovedny.sk.

 

Ďakujeme, že ste zodpovední !

Tradičný Levický jarmok sa tento rok neuskutoční

Mesto Levice oznamuje verejnosti a záujemcom o predaj, že tradičný Levický jarmok, ktorý sa mal konať v dňoch 15.10. až 18.10.2020, sa na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva  zo dňa 25.06.2020 s účinnosťou od 04.07.2020, na základe odporúčania Ústredného krízového štábu SR zo dňa 14.07.2020 a rozhodnutia vedenia mesta Levice, NEBUDE KONAŤ.

Ďakujeme za pochopenie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesto pripravuje výstavbu ďalších detských ihrísk aj športovísk

V zmene rozpočtu na rok 2020 poslanci MsZ schválili finančné prostriedky na vybudovanie ďalších ihrísk v meste. Do Parku pohybu na Vinohradoch pribudne basketbalové ihrisko, ktorého súčasťou bude spevnená plocha z gumového liateho povrchu a betónovej dlažby, basketbalové koše a oplotenie s výškou 4 metre. Na vybudovanie ihriska bola v mestskom rozpočte vyčlenená suma 80 tisíc eur. V súčasnosti sa zabezpečujú podklady pre územné a stavebné konanie.

Netradičné športovisko – multigolfové ihrisko – vybuduje mesto v lokalite medzi Ul. M.R.Štefánika, Tekovská a Ľ.Podjavorinskej.  Ihrisko bude pozostávať zo 6 stanovíšť, ktoré budú mať vyhadzovacie plochy – výhodiská, multigolfové jamky s integrovaným discgolfovým košom a popisy jamiek. Niektoré jamky budú disponovať drobnými prekážkami pre zvýšenie atraktivity hry. Discgolf je outdoorová aktivita pre širokú verejnosť. Princíp hry je rovnaký ako pri golfe, alebo minigolfe.  Cieľom hráča je prejsť ihrisko s čo najmenším počtom hodov. Predpokladané náklady na vybudovanie tohto ihriska sú 14 tisíc eur. V súčasnosti sa zabezpečujú podklady pre vydanie ohlásenia drobnej stavby.

ilustračný obrázok

Pribudnú aj ďaľšie detské ihriská – na Ul.K.Marxa, Ku Bratke, M.R.Štefánika (za OD Pokrok) a Ul. Sv.Michala v areáli 2. ZŠ. Dve ihriská , vybudované minulý rok na Vojenskej ul. a Ul.P.O.Hviezdoslava, budú rozšírené o ďalšie prvky. V mestskom rozpočte bola vyčlenená suma 170 tisíc eur. Ihriská sú určené pre vekovú kategóriu 3-14 rokov. V súčasnosti sa zabezpečujú podklady k stavebnému konaniu.

Kampaň Do práce na bicykli sa presúva na september

dsksd

Koronavírus zasiahol aj do plánov najväčšej slovenskej akcie na podporu udržateľnej mobility – kampane Do práce na bicykli. Vzhľadom na nestabilnú situáciu sa jej organizátori rozhodli, že súťažná časť kampane sa uskutoční namiesto mája až v septembri. Napriek posunu termínov však registrácia samospráv a súťažných tímov ostáva naďalej otvorená.

Ako uviedol organizačný tím, všetky doteraz zrealizované registrácie miest, obcí a tímov ostávajú v platnosti, posun nastane len pri dôležitých termínoch. Po novom tak bude možné zrealizovať registráciu súťažného tímu až do 7. septembra, samosprávy majú prihlasovanie predĺžené do 18. augusta. Samotné zápolenie prebehne v termíne od 1. do 30. septembra. „Vzniknutá situácia nás mrzí, ale v súčasnosti je to jediné možné riešenie. Množstvo zamestnancov je nútene doma, mnoho ich pracuje z domu, prezenčná výučba na školách je prerušená a nič nenasvedčuje tomu, že by sa situácia mala do začiatku mája zlepšiť,“ vysvetľuje motívy presunutia kampane na neskorší termín Andrea Štulajterová z Občianskej cykloiniciatívy Banská Bystrica, ktorá je národnou koordinátorkou kampane.

Pri voľbe nového termínu sa organizačný tím snažil zohľadniť to, že je dostatočne časovo vzdialený od súčasného krízového obdobia, pri zdarnom priebehu epidémie sa žiaci (a s nimi aj učitelia ako početne silná skupina účastníkov kampane) vrátia do škôl a firmy s inštitúciami k pôvodným pracovným režimom. Navyše, organizačný tím sa každý rok stretáva so žiadosťami niektorých súťažiacich, ktorí by konanie kampane uvítali neskôr ako v máji. Tento rok si teda budú môcť všetci vyskúšať, ako „chutí“ práve septembrové zápolenie. Organizátori pritom veria, že babie leto na cyklistov nezabudne a prichystá si pre nich množstvo teplých dní. „Veľká vďaka patrí aj všetkým partnerom kampane, ktorí na zmenu termínu zareagovali pozitívne a podržali tento jedinečný projekt. Spolu s nimi zároveň veríme, že práve v tomto období izolácie mnohí prehodnotia svoje dopravné návyky a vyberú si pre každodenné dochádzanie do práce práve bicykel, ktorý je momentálne jednou z najbezpečnejších foriem dopravy,“ dopĺňa na záver Andrea Štulajterová.