Bývalá radnica (dnes budova Mestského úradu)

Do polovice 18. storočia Levice nemali radnicu, v pravom zmysle slova. Richtári totiž úradovali vo vlastných domoch. Koncom 19. storočia levickí radní páni rozhodli o stavbe Mestského domu, pričom za vhodný považovali priestor na mieste starej radnice.Projekt vyhotovil architekt Rudolf Czibulka. Mestský dom postavený v slohu neskorého romantizmu s prvkami uhorskej secesie 19. septembra 1902 slávnostne odovzdali do rúk mešťanostu Ľudovíta Bódogha. V dvadsiatych rokoch 20. storočia mesto začalo uvažovať o prestavbe radnice, pretože pôvodné priestory už neboli dostačujúce. Magistrát preto vyhlásil súťaž, v ktorej vyhral pôvodný architekt – Rudolf Czibulka. Ten poskytol originálne a úsporné riešenie prestavby bez rozobratia krovu. Strechu budovy rozobrali na sektory a podopreli podpornými stĺpmi. Krov zdvihli skrutkovými dvihákmi, pričom postupne domurovali ďalšie poschodie.

mestsky_urad_levice

mestsky_urad_levice

námestie_levice