Kostol sv. Michala

Klasicistický farský kostol sv. Michala archanjela bol postavený v rokoch 1773 – 1780 rodinou Esterházyovcov po veľkom požiari mesta na miesto zničeného starého kostola. Roku 1808 kostol znova vyhorel a pri jeho obnove r.1831 bola pri ňom postavená aj drevená zvonica, lebo na postavenie veže už nebolo financií. Východné priečelie kostola s dvojicou veží bolo vybudované r. 1902. Je to jednoloďový pozdĺžny kostol s obdĺžnikovým presbytériom, po oboch stranách so sakristiami a nad hlavným štítovým priečelím s dvojicou nadstavaných veží. Na rovnom štíte medzi vežami je socha sv. Ladislava.

Klasicistický oltár je z r. 1793, má iluzívnu stĺpovú architektúru, symetricky rozmiestnené sochy a v strede obraz sv. Michala archanjela namaľovaného podľa predlohy Quida Reniho. Klasicistické sú aj bočné oltáre Piety a sv. Jána Nepomuckého, pochádzajúce z konca 18. storočia. Pozoruhodné sú neskorobarokové vyrezávané lavice z polovice 18. stor. s výjavmi zo života sv. Františka. Klasicistický epitaf Esterházyovcov s plastickým erbom a nápisom pochádza z roku 1786.

Adresa: Ul. Sv. Michala č. 43,  Levice