Dobóovský kaštieľ

Doboovsky kastiel Levice

Dobóovský kaštieľ je renesančný obdĺžnikový kaštieľ s poschodovou vežou nad vchodom do mesta z roku 1571 čo dosvedčuje aj dodnes zachovaný nápis nad bránou kaštieľa. Zvonka bo prístupný iba padacím mostom. V 17. storočí bol nadstaveaný a barokovo upravený. Miestnosti kaštieľa sú zaklenuté krížovými a lunetovými klenbami.

Pod priečelím kaštieľa bola kedysi zriedkavo široká vodná priekopa. Dnes sa nachádza na jej mieste hradný park.

Doboovsky kaštiel Levice

Doboovský kaštieľ Levice